O Projekcie

Akademia Lekkości organizuje warsztaty ruchowe oparte na Edukacji Somatycznej.

Metoda ta koncentruje się na zwiększeniu świadomości ruchu oraz poprawie sprawności sensoryczno-motorycznej. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie optymalnych wzorców ruchowych.


Edukacja somatyczna ma zastosowanie zarówno w doskonaleniu techniki w sporcie, jak też w terapii dolegliwości związanych z aparatem ruchu. W jednym i drugim przypadku poprawa osiągana jest poprzez wyeliminowanie negatywnych nawyków. Opieramy się na założeniu, że organizm potrafi zawyczaj regenerować się sam, gdy tylko przestajemy mu szkodzić i pogarszać jego stan poprzez szkodliwe sposoby poruszania.

Copyright © 2022 Akademia lekkości

Design by Graff