Edukacja Somatyczna

Edukacja somatyczna to szczególna forma edukacji ruchowej, mająca zastosowanie zarówno w terapii dolegliwości bólowych i ograniczeń ruchomości, jak też przy doskonaleniu technik ruchu w sporcie czy pracy zawodowej. Pomaga odnaleźć optymalne sposoby poruszania się i eliminuje szkodliwe nawyki.

Pracujemy z ciałem, ale w centrum uwagi jest mózg i cały układ nerwowy.

Jak wiadomo, ciało adaptuje się warunków życiowych. Może to mieć skutki pozytywne, jak i negatywne. Wejście w dorosłość w naszym kręgu cywilizacyjnym oznacza zwykle stopniowe zmniejszanie różnorodności form ruchu, w jakie się angażujemy. W związku z tym obniża się jakość ruchu, powoli tracimy kontrolę nad stanem napięcia i relaksacji mięśni.
Jakie jest rozwiązanie?
Przez podniesienie świadomości ruchu możemy "obudzić" ciało i umysł.  Służą temu delikatne ćwiczenia wykonywane głównie w leżeniu, dzięki którym wprowadzamy nowe wzorce ruchowe do codziennego funkcjonowania i eliminujemy złe nawyki. Przyglądamy się ruchom i szukamy najłatwiejszych dróg.


WYPRÓBUJ LEKCJE PONIŻEJ:


Copyright © 2021 Akademia lekkości

Design by Graff