Edukacja somatyczna a joga

Niektórym Edukacja Somatyczna kojarzy się z jogą. Czy rzeczywiście ma z nią coś wspólnego?

Tutaj odpowiedź może być częściowo twierdząca, a częściowo przecząca. Z systemami takimi jak joga, czy tai-chi edukacja somatyczna ma WSPÓLNE CELE, ale sięga po nieco INNE ŚRODKI. Wspólne cele to z pewnością integrowanie ciała i umysłu oraz rozwój świadomości ruchu oraz każdego działania.


Jednak joga powstała w innych czasach i innej kulturze niż nasza. Odbiorcą nie był człowiek o zerowej wręcz świadomości ciała, spędzający większość czasu w pozycji siedzącej. Dlatego też większość ćwiczeń w jodze jest dla przeciętnego człowieka Zachodu bardzo trudna lub niewykonalna. Mimo że nauczyciele jogi zwracają uwagę na fakt, że nie powinniśmy się koncentrować na celu, to jednak koncentracja na celu jest w naszej kulturze bardzo kusząca i pozycje z jogi mogą stać się nawet niebezpieczne, jeśli nie wykażemy się odpowiednim wyczuciem.

Edukacja somatyczna oferuje bardzo delikatne ćwiczenia, które pomagają zrozumieć mechanikę naszego działania przy najczęstszych codziennych czynnościach, jak chodzenie, siadanie i wstawanie, przewracanie się na bok czy brzucha na plecy i odwrotnie. Na tym nabudowuje się świadomość ruchowa przy bardziej złożonych zadaniach. Tak więc może stanowić dobry wstęp do tego, by w przyszłości móc zająć się także jogą :), a także z większą świadomością i lekkością uprawiać każdy sport lub wykonywać czynności zawodowe.

Copyright © 2021 Akademia lekkości

Design by Graff